Sieć współpracy

Phoenix współpracuje na różnych poziomach z innymi organizacjami. Na poziomie regionalym są to poradnie dla Hanoweru i okolicy. Na poziomie ogólnoniemieckim znajdują się adresy z całych Niemiec, a na poziomie międzynarodowym różnorodne poradnie w Europie. Strony internetowe są częściowo ze sobą zlinkowane.