Ustawą o prostytucji

01.01.2002 weszła w życie ustawa regulująca sytuację prawną prostytutek, zwana krótko Ustawą o prostytucji (ProstG). Jej celem jest poprawa sytuacji społecznej i prawnej prostytutek. W ustawie uregulowano w głównej mierze następujące aspekty: