Prostytutki

Phoenix jest w pierwszej linii poradnią dla kobiet i mężczyzn świadczących usługi seksualne. Ofertę naszą kierujemy do wszystkich prostytutek, które aktualnie świadczą usługi seksualne, świadczyły je, lub pragną rozpocząć taką działalność. Udzielamy porad i pomocy zarówno w przypadku ogólnych pytaŃ i problemów związanych z pracą w prostytucji, jak i w przypadkach osobistych problemów i sytuacji kryzysowych. Ponadto oferujemy indywidualną asystę przez dłuższy okres czasu. Nasza oferta jest bezpłatna i gwarantuje anonimowość korzystających z niej osób. Poradnictwo i wsparcie ma miejsce z zasady zawsze tylko w takim zakresie, w jakim życzą sobie tego zainteresowani.

Ogólnie biorąc zarówno w przypadku poradnictwa, jak i pozostałych dziedzin działalności Phoenix, obowiazuje zasada stronniczości. Akceptujemy zawsze osobistą decyzję osoby szukającej porady o podjęciu pracy – w jakiej by to nie było formie – w prostytucji. Zatem w żadnym wypadku nie chodzi o wywieranie wpływu na zmianę takiej decyzji! Celem poradnictwa jest zarówno oferowanie indywidualnych informacji, pomocy lub wsparcia, jak i - wychodząc poza ten zakres - zaangażowanie na rzecz ogólnej poprawy warunków w prostytucji. Z zasady reprezentujemy interesy kobiet i mężczyzn oferujących usługi seksualne!

Bliższe informacje na temat naszej oferty znajdują się tutaj.

Ponadto nawiązujemy kontakty poprzez pracę socjalną w środowisku związanym z prostytucją (tzw.streetwork). Bliższe informacje na ten temat znajdują się tutaj.

Odwiedzamy także regularnie kobiety, które odsiadują karę więzienia, przebywają w areszcie śledczym lub w areszcie w celu wydalenia. Bliże informacje na ten temat znajdują się tutaj.

I naturalnie oferujemy szerokie wsparcie, jeżeli pojawi się życzenie porzucenia prostytucji. Dokładniejsze informacje na temat znajdują się tutaj.