Opinia publiczna

Obok poradnictwa indywidualnego, skierowanego na rozwiązywanie konkretnych indywidualnych problemów, Phoenix angażuje się poprzez zróżnicowane i ukierunkowane działania w sferze opinii publicznej także ogólnie na rzecz zmniejszenia społecznej dyskryminacji prostytutek, aby w ten sposób trwale poprawić sytuację kobiet i mężczyzn pracujący w przemyśle seksualnym.

Pheonix dąży do osiągnięcia tego celu szczególnie poprzez pracę lobbyistyczną w formie rozmów z politykami i z mediami takimi jak prasa czy radio i telewizja, oraz poprzez akcje publiczne, np. światowy DzieŃ AIDS, lub przy szczególnych okazjach, takich jak EXPO 2000, targi CeBIT, czy mistrzostwa świata w piłce nożnej w roku 2006. Ponadto nasze pracownice utrzymują stałą wymianę informacji z innymi instytucjami ważnymi dla prostytucji, np. poprzez udział w spotkaniach przy okrągłym stole, współpracę w ruchach prostytutek, a także udział w fachowych naradach dotyczących prostytucji. Realizowane są także szkolenia dla multiplikatorów, a na życzenia nasze pracownice wygłaszają referaty i odczyty.

Zatem poradnia jest także kompetentnym partnerem dla wszystkich osób spoza branży, zainteresowanych tematyką prostytucji.