Rodzina

Dosyć często zdarza się, że rodzina i partnerzy osób pracujących w prostytucji mają trudności z zaakceptowaniem decyzji o pracy bliskich właśnie w tej branży. Ponieważ często ta grupa osób nie znajduje odpowiedniego partnera do rozmowy o swoich trudnościach, Phoenix oferuje poradnictwo także dla rodzin oraz partnerek i partnerów osób uprawiających prostytucję. Phoenix może podpowiedzieć, jak rodziny i partnerzy mogą traktować ten problem, może prowadzić działalność uświadamiającą, oraz przeprowadzić rozpoznanie, jaka pomoc jest możliwa.

Należy przy tym wziąć pod uwagę, że Phoenix nie ingeruje w decyzje osób oferujących usługi seksualne, zatem odpowiednio nie mogą być wspierane próby skłaniania osób pracujących w prostytucji do porzucenia tej działalności wbrew podjętej przez nie decyzji. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy praca w prostytucji nie wynika z dobrowolnej decyzji i odbywa się pod przymusem.